سایت www.iranzehn.com با هدف توسعه فرهنگ و علم روانشناسی در کشورمان و با بهره گیری از اصول و نظریه های مدرن روانشناسی شروع بکار کرده است . در حال حاضر تست MBTI و نظریه Socionics مبنی بر روابط متقابل بین تیپ ها طراحی و آماده بهره برداری علاقمندان می باشد.
    در پیاده سازی سایت فوق افراد زیر با مشاوره های تئوری و پیاده سازی عملی این جانب را یاری رسانده اند که به نوبه خود از ایشان بخاطر حسن نیت تشکر می شود :
خانم زهرا قاسمی (مشاوره در تئوری سوشینیکس ، تیپ های شخصیتی یونگ )
آقای سیاوش رفیعی (مشاوره در پیاده سازی فنی )
آقای کوشا کثیریان (مشاوره در تئوری روانشناسی و الگوهای ارائه )
آقای احسان پور علی (مشاوره در تئوری روانشناسی  )

آقای عماد سالمی (مشاوره در تئوری روانشناسی  ، الگو های ارائه و روابط عمومی )

آقای یاسر رضایی راد (مشاوره در الگوهای ارائه )

آقای  فرزان فرقانی فر ( ترجمه متون )

 

 

 

با تشکر
مدیریت سایت - برشام ستوده