کلیات
ENTP ها افرادی پر انرژی ، با پشتکار و مطمئن هستند . به کار کردن علاقه زیاد دارند. نو آور هستند و می توانند راه های جدیدی برای انجام دادن کارها پیدا کنند. ENTP ها از توانمندی تحلیلی فراوانی برخوردارند و می توانند مسایل مختلف را حل و فصل کنند. آنها به تنوع و تغییر بها می دهند و در برابر آنچه آنها را کسل کند مقاومت می کنند .
محل کار
*از نبوغ و فکر بکر خود برای حل مسائلشان استفاده می کنند.
*اشخاص با هوش و با تخلیل فراوان هستند و می توانند دیگران را متقاعد کنند تا نقطه نظر آنها را باور نمایند.
*به روش های سنتی انجام دادن کارها بی علاقه اند .
*اشخاصی الهام بخش هستند و به خاطر سریع الانتقال بودن ، اعتماد به نفس و اطمینانی که دارند و نیز به خاطر مهارت هایشان هواداران زیادی دارند .
*به روش های سنتی انجام دادن پروژه ها بی توجهند، آنها دنبال روش های بدیع می گردند .
* دوست دارند چند کار را با هم انجام دهند. اگر کار جالب نباشد خیلی زود مکدر می شوند .
*دوست دارند با آدم های مختلفی در ارتباط باشند.
*نمی توانند توجه خود را محدود کنند زیراموضوعات عدیده ای برای آنها جالب است.
عناوین شغلی
*بازیگر
*مدیر تبلیغات
*وکیل
*تحلیل گر کامپیوتر
*مشاور
*آموزش دهنده گروه های شرکتی
*مهندس
*کارفرما
*برنامه ریز مالی
*مخترع
*بازار یاب
*واسطه اوراق وثیقه
*پزشک
*روانشناس
*کارمند روابط عمومی
*سخنران
*بازسازی کننده ساختمان های قدیمی
*متخصص تحقیق و رشد و توسعه
*فروشنده
*دانشمند اجتماعی
*استاد دانشگاه
*نویسنده
ارتباط با دیگران
*افرادی خوشبین هستند ، جذاب و جالب هستند و خوب صحبت می کنند .
*برای آزادی و استقلال خود بهای فراوان قائلند.
*سعی می کنند به جای داوری کردن درباره اشخاص آنها را بشناسند .
*پیوسته در اندیشه آزمایش های جدید هستند. به محض اینکه ایده جدیدی مطرح می شود، می توانند دست به کار آن شوند .
*دوست دارند شریک زندگیشان جالب و به لحاظ ذهنی تحریک کننده باشد و از تجربیات جدید و از ماجرا لذت ببرد .
*می خواهند روابطشان پیوسته رشد کند.
*می توانند خود بین ، اهل بحث و مباحثه و فاقد حساسیت باشند .
*از بحث کردن لذت می برند.
*میان تنها با خود کار کردن و معاشرت با دیگران تاب می خورند .
*ممکن است منکر تالمات احساسی و عاطفی شوند. ممکن است سرشان را شلوغ نگه دارند تا احساسات خود را نا دیده بگیرند .
*می توانند فاصله بگیرند و روابط خود را در شرایط سطحی حفظ کنند.
اوقات فراقت
با توجه به علایق ، برنامه ها و ماجراهای زندگی ممکن است در نظر ENTP ها خیلی کوتاه باشد. آرامش و استراحت برای آنها انجام دادن کارهای جدید است. آنها از خنده و از در میان گذاشتن نظرات خود با دیگران لذت می برند. در خانه آنها به روی همه گشوده است. ENTP ها از اینکه به نقاط مختلف و جالب سفر کنند لذت می برند. آنها به روی هر چه برایشان تفریحی باشد گشوده اند .
پیشنهاد
*نیروی خود را در آن واحد صرف کارهای بیش از اندازه متنوع نکنید. فعالیت هایی را انتخاب کنید که برای شما از هر کار دیگری ارزشمندتر است.
*زمانی راکه یک پروژه به آن احتیاج دارد حدس بزنید. هر زمانی را که بدست آمد آنرا دو برابر کنید .
*سعی کنید با کسی متحد و دوست شوید که از پروژه مورد نظر شما لذت ببرد .
*وقتی می خواهید ایده ای را ارائه دهید ، پیشاپیش خودتان را آماده کنید. این کار سبب می شود که برای پروژه های خود حمایت بیش تری بدست آورید.
*توجه داشته باشید که نقطه نظرهای بیش از اندازه زیاد شما می تواند دیگران را خسته کند. بعضی ازآنها را برای خود حفظ کنید.
*بیاموزید که در محدوده سیستم کار کنید .
*کاری نکنید که فرصت و حواس شما نزد کارهای مختلف پخش شود. به فعالیت هایی که می تواند از شدت استرس شما بکاهد توجه کنید.
*به خاطر داشته باشید که بحث کردن ، مشاجره نمودن برای بعضی ها تفریح به شمار می آید اما دیگران را می آزارد .
*از قطع کردن صحبت دیگران خودداری ورزید. به مزایای گوش دادن توجه داشته باشید .
*پاسخگو باشید. ضرب الاجل ها را جدی بگیرید. به زمان و وقت دیگران احترام بگذارید . به زمان دیگران و برنامه ریزی آنها بها بدهید.
*آرام بگیرید و به واقعیت های ساده و لذت های روز های زندگی که در پیرامون شماست توجه بکنید. وقتی کار دیگری ندارید بکنید برای خودتان وقت ایجاد کنید.
*بیاموزید که تالم عاطفی و احساسات منفی خود را بپذیرید. اینها بخش های طبیعی از زندگی هستند .
*به توانمندی های خود بها بدهید - با پشتکار ، شایسته ، با صلاحیت ، سازگار، نوآوری ، مبتکر ، کنجکاو و جدی .