کلیات
ESFJ ها اشخاصی خون گرم ، معاشرتی و دوستانه هستند . به شدت اجتماعی هستند و وقتی از دیگران فاصله می گیرند بی قرار می شوند . دوست دارند که مورد نیاز باشند و از کارشان تشکر و قدردانی شود. آنها به نیازهای دیگران بیش از نیازهای خود بها می دهند . ESFJ هابه معیار های اجتماعی توجه دارند. آنها نگران جایگاه خود در جامعه هستند . آنها برای خود و دیگران باید ها و نباید های فراوانی دارند .
محل کار
*آگاه و هوشیار هستند ، سازمان یافته هستند و کارشان را انجام می دهند .
*دوست دارند کارشان برنامه ریزی شده و به حالت روزمره درآید .
*به جزئیات بها می دهند . دقت می کنند همه چیز با کارائی انجام شود.
*بازیگران گروه خوبی هستند . دوست دارند همه کسانیکه با آنها همکار هستند در شمار دوستان آنها باشند.
*دوست دارند تصمیم گیریها سریعا انجام شوند .اما نمی خواهند که همه تصمیمات را خودشان بگیرند.
*اهل کمک و تعاون هستند ، خدمت گذار هستند و دوست دارند به دیگران کمک کنند.
*دوست ندارند بر اساس باورهای نظری و فلسفی تصمیم گیری کنند.
*در بر خورد با دیگران گرم و صمیمی هستند.
*بسیار معاشرتی هستند و دوست دارند کارهایی بکنند که دیگران در آن حضور داشته باشند.
*دوست دارند در محیطی عاری از تضاد و تنش کار بکنند. دوست دارند به دیگران کمک کنند تا به شکلی هماهنگ به سمت هدف مشترک خود حرکت کنند.
*خواهان مشاغل مدیریتی نیستند اما وقتی این مقام ها را به آنها بدهند از خود اهتمام فراوان به خرج می دهند.
*به مقامات بالا دست احترام می گذارند و معتقدند که دیگران هم باید به مقدمات احترام بگذارند .
عناوین شغلی
*بانکدار
*دفتردار
*کارگر خدمات نظافتی
*مربی
*مشاور
*دستیار دندانپزشک
*مهماندار هواپیما
*آرایشگر مو
*مددکار بهداشتی
*مدرس منابع انسانی
*طراح داخلی
*برنامه ریز کالا
*پرستار
*مدیر اداره
*جسم درمانگاه
*کارمند آژانس ملک و املاک
*خدمتگذار مذهبی
*کارگر رستوران
*خورده فروش
*منشی
*مدد کار اجتماعی
*آسیب شناس تکلم
*آموزگار
*بازار یاب
ارتباط با دیگران
*مهربان ، دلسوز و ملاحظه کار هستند .
*تمایل زیاد به حرف زدن دارند.
*به بهترین کیفیات اشخاص توجه می کنند و رفتار اشخاص مورد نظر خود را آرمان سازی می کنند.
*به هماهنگی بها می دهند . دوست ندارند به کسی توهین کنند یا اشخاص را از خود نومید سازند.
*ممکن است قدرنشاناس به نظر برسند.
*دوست دارند که به شدت مورد توجه قرار بگیرند ، تائید شوند و به خاطر کارهایی که برای دیگران می کنند مورد تائید و تحسین واقع شوند .
*دوست دارند مورد نیاز باشند ، اما در کار مراقبت کردن از دیگران زیر فشار قرار می گیرد.
*اگر بفهمند کسی از کارشان انتقاد میکند ممکن است افسرده و کسل شوند و یا دیگران را سرزنش نمایند.
*دوست دارند سنتها و آداب و رسوم را زنده نگهدارند.
* می توانند بی انعطاف ، سختگیر ، خود مدار باشند و از کسانیکه نظراتشان را با آنها در میان نمی گذارند انتقاد نمایند .
اوقات فراقت
ESFJ ها زندگی بسیار شلوغ و پری دارند. آنها میزبان های بسیار خوبی هستند و دوست دارند دیگران احساس خوبی پیدا کنند. برنامه های میهمانیهای آنها به خوبی برنامه ریزی شده است. ESFJ ها زمان و انرژی خود را صرف سازمانهای اجتماعی مورد احترام خود می کنند. صرف وقت کردن با دوستان و افراد خانواده برای آنها بسیار مهم است.
پیشنهاد
*بی جهت از اختلاف و تعارض فرار نکنید.
*به جای اینکه فکر کنید چه باید بکنید ، به این توجه کنید که چه می خواهید بکنید.
*سعی نکنید بلا فاصله هر مسئله را حل کنید. تعارض و اختلاف نظر لزوما چیز بدی نیست. می تواند به شما و به همه کمک کند تا رشد کنید.
*از سرعت گام خود بکاهید ، فرصتی را به فکر کردن اختصاص بدهید. به کارایی بپردازید که توجه شما را به خود جلب می کند ، سوزن دوزی ، نجاری ، کارهای دستی .
*به تفاوت میان احساسات واقعی خود و احساساتی که چون فکر می کنید مناسب تر هستند ، به آنها تظاهر می کنید توجه کنید .
*خلاصه و مختصر حرف بزنید .
*از انجام دادن کارهایی که با روحیه شما همخوانی ندارد خوداری کنید.
*قبل از اینکه به کسی کمک کنید از او بپرسید که آیا به کمک شما احتیاج دارد .
*سلطه جویی نکنید. برای رسیدن به خواسته خود از سلطه جویی استفاده نکنید.
*وقتی خواسته مورد نظرتان برآورده نمی شود از سرزنش کردن با دیگران خودداری ورزید.
*به جای اینکه همیشه از دیگران سوال کنید ، به خودتان اعتماد کنید.
*به توانمندی های خودتان بها بدهید .