کلیات
ESTJ ها از اینکه مسئولیتی داشته باشند و همه چیز را در کنترل خود داشته باشند لذت می برند . این اشخاص دوست دارند که مسئول باشند . در گرفتن تصمیمات عینی خوب عمل می کنند. ESTJ ها می دانند که چگونه کارها را انجام دهند . آنها درباره هر موضوعی عقیده ای دارند و همیشه از کلمه مناسب استفاده کنند .
محل کار
*در سازمان دادن به روش ها ، سیاستها و فعالیتها عالی عمل می کنند.
*از زمان و منابع به شکل موثر استفاده می کنند تا نتایج فوری و ملموس بگیرند.
*برای حل مسئله ، رسیدن به نتیجه و پیشرفت آماده اند .
*از دیگران انتظار دارند از خود صلاحیت نشان دهند .
*به خوبی آنچه را که غیر منطقی است درک می کنند.
* دوست دارند که ریسکهای حساب شده بکنند.
*محیط باثبات و قبال پیش بینی را دوست دارند . اما محیطشان پر از انواع آدمها است .
*در بهترین حالت سخت گیر ، محکم اما منصف اند.
*می تواند سخت گیر و متوقع باشند.
*به کسانی که برابر آنها می ایستند احترام می گذارند ، به شرط آنکه آنها واقعیت ها را بشناسند ، از قوانین اطلاع داشته باشند و مایل باشند در برابر کارهایشان مسئولیت را بپذیرند.
*معتاد به کار هستند و تلاش فراوان می کنند.
*ممکن است برای رسیدن به خواسته های خود دیگران را پایمال کنند.
عناوین شغلی
*مدیر مدرسه
*وکیل
*بازپرس
*کارمند بانک
*برنامه نویس کامپیوتر
*کارگر ساختمان
*دندانپزشک
*برقکار
*مهندس
*مدیر مالی
*پیمانکار
*کارمند دولت
*عامل بیمه
*مدیر
*مکانیک
*افسر یا مامور ارتش
*پزشک
*افسر پلیس
*واسطه املاک
*نماینده فروش
*واسطه اوراق بهادر
*سرپرست
*آموزگار
ارتباط با دیگران
*دوست دارند به آنها مسئولیت داده شود و نقش مشاور رابازی کنند.
*آماده اند که از خود گذشتگی کنند تا پایبند تعهدات خود باقی بمانند.
*بعد ازاتمام کارشان می توانند بسیار تفریحی و سرگرم کننده باشند.
*از بسر بردن اوقات خود با خانواده و دوستانشان لذت می برند .
*ممکن است ساختار ، نظم و اراده خود را بر همه تحمیل کنند . معتقدند که راهشان بهترین است .
*صریح ، صادق و رک هستند.
*می توانند نا شکیبا باشند . ممکن است از شنیدن نظرات دیگران با دشواری روبرو باشند.
*ممکن است در کار درک احساسات خود و دیگران با دشواری روبرو باشند.
*ظاهر سختی دارند اما درونشان لطیف و ملایم است و با کسانی که به آنها اعتماد کنند بسیار ملایم هستند.
*دوست دارند برای افراد خانواده و برای سلامتی آنها ، اوراق بهادر و بیمه تهیه کنند.
*موفقیت و خوشبختی خود را با توجه به کارهایی که در دنیای واقعی انجام می دهند می سنجند.
اوقات فراقت
ESTJ ها دوست دارند اوقات فراغت خود را به شکل مولد و سازنده بگذارنند. آنها کارها را انجام می دهند.فعالیت هایی که کار را با برنامه های اجتماعی ترکیب می کنند ، مانند گلف بازی کردن با همکاران تجاری و اداری برای آنها بسیار جالب توجه است . بسیاری از ESTJ ها مسئول سازمآنهای خدمات اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه و خیریه هستند . آنها با خوشحالی زمان خود را صرف کارهایی می کنند که آنرا باوردارند. آنها در ضمن از تفریح کردن با دوستان و افراد خانواده و از لطیفه گفتن با آنها لذت می برند.
پیشنهاد
*به نقطه نظر دیگران گوش فرا دهید.
*راه حلهای برنده - برنده پیدا کنید.
*تلاشهای دیگران را تائید کنید و به آنها ارزش بدهید.
*به کارهایی که به درستی انجام می شوند مهر تائید بزنید. تنها به چیزهایی که باید اصلاح شوند اشاره بکنید.
*با کسانی معاشرت کنید که که به روش مستقیم و صریح شما احترام بگذارند و از شما مرعوب نشوند.
*محدودیتهای واقع بینانه برای خود و دیگران در نظر بگیرید. بیاموزید که بقدرکافی خوب است یعنی چه .
*از دیگران به همان اندازه که خودتان کار می کنید ، کار بکشید.
*به دیگران نگوئید چه باید بکنید و چه باید بکنند. فرض را بر این نگذارید که شما می دانید بهترین کار کدام است .
*به دل و هراسهایتان توجه کنید . تنها به خشمتان توجه ننمائید.
*راههایی بجوئید که خلق و خوی خود را کنترل کنید و اگر می خواهید از روی ناشکیبایی حرفی بزنید متوجه حرف زدنتان باشید . از اتاق بیرون بروید و هر گاه عصبانیتتان فروکش کرد باز گردید .
*از کنترل کردن دست بردارید و ارام بگیرید . به مرخصی بروید و کارهایتان را در منزل به حال خود رها کنید .
*به نقاط قوت خود توجه داشته باشید - واقع بینی ، توجه به جنبه های علمی ، عینی بودن ، منطقی بودن ، راستی ، احساس مسئولیت ، قابل اتکا بودن ، ناسازگاری ، مداومت و توانایی سازمانی .