کلیات
این ها الگوی ذهنی دارند که می گویند در شرایط چگونه باید باشد . آنها پیوسته برای بهبود خود ، دیگران و هر چیزی که در پیرامون آنها قرار دارد تلاش می کنند. نیاز فراوانی به استقلال دارند و افرادی به شدت مستقل می باشند. آنها دوست دارند کارها را به روش خود انجام دهند.
محل کار
* از توانمندی های مفهومی و تصوری فراوان بر خوردارند.
* اطمینان فراوانی به بینش های شمی خود دارند و می توانند آنها را به واقعیت برسانند.
* اغلب به مقام رهبری و یا مدیریت در موسسه و شرکت می رسد و به سازمان خود احساسی از هدفمندی ، پنداره یا ماموریت می دهد.
* به شکلی منطقی و منظم کار می کند تا راه حل هایی نوآور و مبتکرانه برای مسایل ایجاد کند .
* سیستم ها و راه کارهایی تدارک می بیند که برای کاری که در دست دارد جالب است .
* برای رسیدن به مقصود همان اندازه که به خود فشار می آورد به دیگران هم فشار می آورد.
* وقتی واقعیت با الگوی آنها هم خوانی ندارد از خود انتقاد می کنند.
* دوست دارد که مستقل کار کند ، دوست ندارد کسی در کار او دخالت کند.
* دوست دارند بر اجرای عقاید خود کنترل داشته باشند.
عناوین شغلی
* مدیر مدرسه
* باستان شناس
* ارشیتکت
* فضانورد
* وکیل
* برنامه نویس یا تحلیل گر کامپیوتر
* مشاور
* طراح
* اقتصاد دان
* مهندس
* مخترع
* تحلیل گر سرمایه گذاری
* مشاور مدیریت
* ریاضی دان
* واسطه وثیقه
* عکاس
* پزشک
* روانپزشک
* روان شناس
* پژوهشگر
* دانشمند
* دانشمند اجتماعی
* واسطه اوراق بورس
* استاد دانشگاه
* نویسنده
ارتباط با دیگران
* محطاط هستند.
* بسیار صمیمی و با وفا هستند و بیش تر به روابط سنتی بها می دهند.
* محبت خود را تنها به نزدیکان خود نشان می هند.
* به معاشرت های دو نفری علاقمندند.
* به تیپ های معاشرتی علاقمندند تا کمی از حالت جدی خود بیرون آيند.
* به تبادل نظر و تبادل افکار علاقمندند.
* از صحبت های خودمانی خوششان نمی آید. آنها دوست دارند از هر کاری که می کنند مطلبی بیاموزند.
* نسبت به رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن حساس هستند اما رنجش خود را از دیگران پنهان می دارند. نمی خواهند کسی از آسیب پذیری آنها مطلع شود.
* جذب و شیفته کارشان هستند و ممکن است به روابط خود بهای لازم را ندهند.
* ممکن است روی نظر های خود سماجت به خرج دهند.
اوقات فراقت
دوست دارند که به تنهایی صرف وقت کنند ، به تنهایی فکر کنند و چیز بخوانند و موضوعات جدید را مطالعه کنند. بسیاری از آنها سعی می کنند بدنشان را شاداب و سرحال نگه دارند تا بهتر بتوانند فکر کنند. آنها از ورزش های انفرادی مانند دویدن و شنا کردن خوششان می آید. از نظم و ترتیب خاص برخوردارند . اوقات فراغت آنها برنامه ریزی شده و هدف دار است . آنها از فعالیت هایی خوششان می آید که با آن بتوانند چیز یاد بگیرند.
پیشنهاد
* با دیگران صحبت کنید و از آنها نظر بخواهید.
* حق به جانب و تدافعی نباشید. نقطه نظرهای دیگران را رد نکنید.
* به نشانه های جسمانی استرس ، قبل از اینکه حالت بحران پیدا کند توجه کنید . به محدودیت های خود توجه کنید و از سرعت گام خود بکاهید.
* با توجه به توانمندی های دیگران از آنها تعریف و تمجید کنید .
* اگر می خواهید با دیگران رابطه داشته باشید ، مراقب عدم حساسیت ها و انتقاد ها باشید.
* در یک موقعیت منفی ، مسئولیت قسمت خود را بپذیرید.
* بیاموزید که انعطاف پذیر باشید.
* به کار کردن برای خود بها بدهید. بسیاری از INTJ ها به قدری مستقل هستند که نمی توانند برای دیگران کار کنند.
* نخواهید که همه چیز زندگی را کنترل کنید.
* به توانمندی های خود بها بدهید - نوآور بودن ، سازمان یافته بودن ، مصمم ، اعتماد به نفس ، استقلال و خودمختاری و توانایی درک پیچیدگی ها.