کلیات
INTP ها ساکت ، محطاط ، متکی به خود و به شدت مستقل هستند . برای آنها دقیق بودن ، مهم است . این تیپ شخصیتی از کنجکاوی فراوان بهره دارد.
محل کار
*می توانند سیستم های پیچیده و الگوهای مفهومی را بهبود ببخشند ، اما ترجیح می دهند که کاربرد و اجرا را به دیگران واگذار نمایند .
*از صلاحیت حرفه ای سطح بالا بر خوردارند و از این حیث به خود می بالند .
*همه انتخاب هارا به دقت وارسی می کنند.
*متوجه تضاد ها ، ناسازگاری ها و اشکالات منطقی در اندیشه های خود و دیگران هستند .
*وقتی موضوعی را به درستی درک کنند به حرکت درمی آیند .
*دوست دارند هدف ها و استانداردهای خود را در محیطی انعطاف پذیر و بی ساختار تعیین کنند.
*اگر نتوانند از توانمندی های خود استفاده کنند ، بدبین و افسرده می شوند .
*دوست دارند که به طور مستقل کار کنند ، اما تکمیل کردن کارها برایشان دشوار است.
*دوست ندارند دیگران راسرپرستی کنند.
عناوین شغلی
*باستان شناسی
*معمار
*هنرمند
*فضانورد
*وکیل
*زیست شناس
*شیمی دان
*تحلیل گر یا برنامه نویس کامپیوتر
*مهندس
*برنامه نویس مالی
*طراح گرافیک
*تاریخ دان
*مخترع
*ریاضی دان
*موسیقی دان
*فیلسوف
*عکاس
*پزشک
*روانپزشک
*روانشناس
*پژوهشگر
* دانشمند
*استاد دانشگاه
*نویسنده
ارتباط با دیگران
*در اندیشه ها ، علایق و کار خود فرو می روند و ممکن است روابط خود را فراموش کنند .
*نسبت به کسانی که برای آنها مهم هستند صمیمی و وفادارند.
*ممکن است به آسانی از برقراری تماس با دیگران خودداری ورزند .
*یک فضای رها از تضاد و آرام را دوست دارند.
*به ظاهر جسمانی خود توجهی ندارند . برایشان مهم نیست که دیگران درباره آنها چه فکر می کنند.
*خوش خلق هستند .
*با غریبه ها رسمی هستند و از آنها فاصله می گیرند .
*از صحبت های خودمانی خوششان نمی آید.
*می توانند خود بین و خود خواه باشند.
*اغلب از شرکای زندگی معاشرتی استقبال می کنند.
اوقات فراقت
INTP ها ترجیح می دهند که بسیاری از کارها را به تنهایی انجام دهند . آنها دوست دارند کارهایی بکنند که دیگران در آن دخالتی نداشته باشند . برخی از INTP ها از چالش های جسمانی لذت می برند و بسیاری از آنها به فعالیت هایی مانند بریج ، شطرنج و بازی با کلمات علاقمند هستند. INTP ها ، یاد گیرنده هایی برای همه مدت عمر هستند و پیوسته شعور خود را بیشتر می کنند .
پیشنهاد
*به امیال و نیازهای دیگران حساس باشید . ببینید برای کسانی که شما به آنها بها می دهید چه موضوعی اهمیت دارد .
*بیش از اندازه انتقاد گر نباشید.
*بیاموزید که آنچه را می نویسید یا می گویید ساده سازی کنید تا دیگران بتوانند شما را درک کند.
*از موفقیت های دیگران تعریف کنید ، از استعدادهایشان حسن جویی کنید . حتی برای جزیی ترین کارها از آنها تعریف کنید .
*تصمیم گیری های خود را به بعد موکول نکنید.
*بیاموزید که خودتان را بیش تر بیان کنید. توضیح بدهید که در درون خود چه احساسی دارید.
*در بحث های گروهی حرفتان را بزنید ، حتی اگر اندیشه یا ایده ای ممکن است به نظرتان مسلم برسد.
*وقتی با نظر شما مخالفت می شود رفتار تدافعی اتخاذ نکنید.
*به توانمندی های خود بها بدهید - نوآور بودن ، منطقی بودن ، مستقل بودن ، تحلیل گرا بودن ، توجه داشتن به جنبه های فطری و دقت در اندیشیدن و به زبان جاری ساختن .