کلیات
ISFJ ها اشخاصی متعهد ، قابل اتکا و صمیمی هستند . آنها معمولا ساکت ، محتاط و فروتن می باشند. ISFJ ها دوست دارند که خدمت کنند. سعی می کنند که مفید واقع شوند . آنها به شکلی که قرار است رفتار می کنند و روال و رویه های کاری از مورد سوال قرار نمی دهند. ISFJها واقع گرا ، علمی و آگاه می باشند.
محل کار
*به جزیات توجه ویژه دارند. دقیق و علاقمند به حقایق هستند .
*سعی می کنند همه کارها را عالی انجام دهند ، اشتباهات کوچک برایشان نابخوشنودی است.
*محطاط هستند . تمام تلاش خود را می کنند تا کارشان راانجام دهند.
*از همکاران و کارکنان زیر دست خود حمایت می کنند.
*در دستور دادن ، رک بودن و کمک خواستن مشکل دارند .
*ترجیح می دهند که پشت صحنه کار کنند. دوست ندارند به چشم بیایند.
*دوست دارند کارهایی بکنند که نتایج ملموس و مشخص بدست دهد.
*اولویتهای خود را به دقت انتخاب می کنند و قبل از شروع به کار جدید اقدامات لازم را انجام می دهند.
*دوست دارند به نهاد و موسسه ای که برایش کار می کنند احترام بگذارند .
*مصمم و به خود انگیزه دهنده هستند .
*نیاز اندکی به سرپرستی دارند . از دیگران نمی خواهند کاری را که خود آنها می توانند بکنند انجام بدهند.
*دوست ندارد کسی مزاحم کار کردن آنها بشود .
*از تغییر پشت سر هم استقبال نمی کنند. دوست دارند که برای انجام دادن کارشان دستورالعمل های صریح و روشن وجود داشته باشد.
*به مقامات مسئول احترام می گذارند و کسانیکه را که اینکار را نمی کنند، درک نمی کنند.
عناوین شغلی
*دفتر داری
*سرپرست کارمندان
*اپراتور کامپیوتر
*مشاور
*متخصص رژیم غذایی
*کارمند خدمات بهداشتی
*کارگر منزل
*کتابخانه داری
*پرستار
*مدیر دفتر
*چشم پزشک
*دستیار وکیل
*دارو ساز
*جسم درمانگر
*مامور رسیدگی به امر زندانیان
*مدرس علوم دینی
*خرده فروش
*منشی
*مدد کار اجتماعی
*آسیب شناس تکلم
*آموزگار
*دام پزشک
ارتباط با دیگران
*مهربان ، ملاحظه کار ، دوستانه و نسبت به احساسات دیگران حساس هستند.
*به نیازهای دیگران توجه دارند.
*دوست دارند زندگی را برای خانواده شان ، راحت و لذت بخش کنند .
*به نظر ارام می رسند و دوست دارند همه چیز را تحت کنترل داشته باشند.
*حوادث را به دید شخصی ارزیابی می کنند و دنیای درون سرشاری دارند .
*ممکن است احساس کنند که دیگران از آنها سو استفاده می کنند.
*میتوانند از روی احساس وظیفه با اشخاصی که احساس مسئولیت نمی کنند در رابطه باقی بمانند.
*ممکن است احساسات و نیازهایشان را خود نگهدارند تا دیگران را ناامید نکنند.
*می توانند به سرعت قضاوت و انتقاد کنند اما دقت می کنند که دیگران را نرنجانند.
*ممکن است فقط امکانات منفی را ببینند ، می توانند بدبین شوند.
اوقات فراقت
ISFJ ها به پیرامون و راحتی خود توجه دارند . آنها ازخانه خود لذت می برند و دوست دارند همه چیز سازمان یافته و مرتب باشد . آنها فعالیت های برنامه ریزی شده را دوست دارند . دوست دارند برای پروژهای خلاق خود زمانی را اختصاص بدهند . دوست دارند با دوستان نزدیک و با خانواده باشند. از صرف شام های سنتی و گرد هم آییهای خانوادگی لذت می برند. برای آنها در آرامش قرار گرفتن می تواند دشوار باشد زیرا فکر می کنند همیشه باید کار مولد و مفیدی انجام بدهند.
پیشنهاد
*به روابط بی تناسب و نامناسب خود با افراد بی مسئولیت و زیاده خواه پایان دهد.
*با خود با محبت و توجه و مهر صحبت کنید. دست نوازش بر پشت خود بکشید.
*منتظر آن نشوید که شخص دیگری به شما بگوید کارتان عالی بود.
*با خود به تنهایی صرف وقت کنید. برای تفریحات خود برنامه ای بریزید .
* به خود امکان اشتباه کردن بدهید.
*درباره نیازهایتان صحبت کنید. آرزو و مسایل خود را با دوستانتان در میان بگذارید. بگذارید دیگران به شما کمک کنند.
*وقتی صرف کنید و هدفهایتان را شناسایی کنید. با توجه به ارزش های درونی خود دست به انتخاب بزنید.
*توجه داشته باشید که تنها یک راه درست برای زندگی کردن وجود ندارد .
*از نگران شدن بیش از اندازه خودداری ورزید.
*از قبول کارهای بیش از اندازه خودداری ورزید. نه گفتن را بیاموزید.
*گهگاه عصبانی شوید. ممکن است احساس گناه کنید اما این می تواند به شما کمک کند .
*موفقیت هایتان را دست کم نگیرید. درباره آنها حرف بزنید.
*قدر توانمندیهای خود را بدانید - واقع بین بودن ، عمل گرا بودن ، آگاهی ، حساس بودن ، همدلی کردن ، وفاداری ، دوستانه بودن ، قابل تکیه کردن بودن و ملاحظه کار بودن.