کلیات
ISFP ها افرادی راحت و دوست داشتنی هستند آنها معتقدند که زندگی کن بگذار که دیگران هم زندگی کنند. آنها اغلب ساکت ، محطاط ، محافظه کارو فروتن هستند. ISFP ها در لحظه اکنون زندگی می کنند و زندگی را به صورت ساده دوست دارند. برای آنها روابط هماهنگ از درجه اهمیت فراوان بر خوردار است. این اشخاص صمیمی آرام و مهربان است و اغلب نیاز های دیگران را مقدم بر نیاز های خود محسوب می کنند.
محل کار
*آرمان گرا هستند. دوست دارند کارهای رضایت بخش انجام بدهند به شرط آنکه با ارزش های آنها سازگار باشد .
*کمال طلب هستند.
*کارکنانی همکار و صمیمی هستند. اگر به کاری که می کنند اعتقاد فراوان داشته باشند ، بسیار پر کار نشان می دهند .
*دوست د ارند مفید باشند و از کمک کردن به دیگران برای افزودن بر مهارت های علمی لذت می برند.
*انعطاف پذیر و سازگار هستند. دوست دارند با اشخاص به شکل تعاونی و هم کاری کار کنند.
*در معرض قوانین بیش از اندازه احساس محدودیت می کنند. از ساختار های انعطاف ناپذیر دل خوشی ندارد.
*از محیط هایی که در آن تعرض و تضاد میان شخص وجود نداشته باشد استقبال می کنند.
*به آنچه در لحظه به آن احتیاج دارند توجه می کنند.
*نیازی به کنترل کردن و رقابت کردن احساس نمی کنند. ترجیح می دهند که در پشت صحنه کار کنند.
*می توانند در محیط کار خود لذت و شادابی را وارد کنند.
*در شرایط اظطراری به خوبی عمل می کنند و با خود مهربانی را به محیط می آورند.
*به خاطر نداشتن قاطعیت ، نداشتن سمت و جهت و انگیزه کلافه و ناراحت می شوند.
عناوین شغلی
*هنرمند ، نقاش
*آرایشگر
* گیاه شناس
*نجار
*منشی ، کارمند
*اپراتور کامپیوتر
*مشاور
*رقصنده
*دستیار دندانپزشک و پزشک
*طراح
*متخصص تغذیه و رژیم غذایی
*کارگر کارخانه
*کارگر خدمات غذایی
*جنگل بان
*باغبان
*جغرافیادان
*زیست شناس دریایی
*مکانیک
*پرستار
*شغل درمانگر
*چشم پزشک
*چسم درمانگر
*افسر پلیس
*مسئول برنامه های تفریحی
*منشی
*آموزگار
*دامپزشک یا دستیار دامپزشک
ارتباط با دیگران
*علاقه مند ، سخاوتمند ، غیرخود خواه ، صمیمی و مهربان هستند.
*مستمعین خوبی هستند و به نیاز های دیگران می رسند.
*می توانند موقعیت های دشوار را ساده کنند و در مواقع دشواری به کمک دیگران برسند.
*بیش از آنکه با کلمات بازی منند با عمل محبت خودشان را نشان می دهند.
*به دیگران توجه فراوان دارند ، اما ملاحظات خود برای خودشان حفظ می کنند .
*به نظر آرام میرسد اما زیر این آرامش و صورت ظاهر با پیچیدگی هایی رو به روهستند.
* انتقادات را شخصی می کنند و به دل می گیرند. اغلب خود را به خاطر رفتار دیگران سرزنش می کنند.
*از برخورد و تضاد اجتناب می کنند ، مشروط بر اینکه ارزش عمیقا شکل گرفته ای در آنها مخدوش شود.
اوقات فراقت
ISFP ها کار پاره وقت را دوست دارند تا بتوانند کارهایی را که به راستی به آن علاقمند هستند دنبال کنند. که از جمله آنها می توانند به بودن با دوستان و خانواده اشاره کرد .آنها از فعالیت هایی که از دستان خود استفاده کنند لذت می برند که به عنوان مثال می توان به نقاشی کردن ، سوزن دوزی ، آشپزی و تعمیرات خانه اشاره کرد .
پیشنهاد
*در زمینه هایی که برای شما مهم هستند ، بیش تر قاطعیت نشان دهید.
*عقاید و احساسات خود را ابراز کنید و از گفتن "نمی دانم" ، "هر چه که تو بخواهی" و غیره خود داری ورزید.
*اگر در کارتان ناموفق هستید ، شغلی پیدا کنید که ایده آل های شما را ابراز کند . برای تعیین اولویت های خود کمک بگیرید و بعد شروع به کار کنید.
*گاه محبت خود را با کلامات بیان کنید.
*درباره کسانی که فکر می کنید خیر و صلاح شما را می خواهند ، بررسی کنید.
*طرح ها و پروژه های خود را ناتمام نگذارید.
*کارهایتان را به بخش های کوچکتری تقسیم کنید. وقتی هر قسمت از کارتان را انجام می دهید به خود امتیازی بدهید.
*به زمان توجه بیشتری بکنید.
*به همان اندازه که با دیگران آرام و ملایم هستید ، با خودتان آرام و ملایم باشید.
*از موفقیت های خود قدردانی کنید.
*به توانمندی های خود بها بدهید - سازگار بودن ، آرام بودن ، ملاحظه کار و باوفا بودن ، همکاری کردن ، فهیم بودن ، خود به خودی داشتن و داشتن حساسیت نسبت به دیگران.