کلیات
ISTP ها افرادی ساکت و کنجکاو هستند که عقب می ایستند و تماشا می کنند. این اشخاص برای همه اسرارآمیز هستند. آنها افرادی مستقل هستند و بر اساس انتظارات دیگران رفتار نمی کنند. ISTP ها اشخاصی عمل گرا هستند که دست به ریسک می زنند و از اینکه به استقبال چالش ها می روند به خود می بالند.
محل کار
*به واقعیت های ملموس واقع در پیرامون خود بها می دهند .
*به زمان توجه دارند. روی چیزهای غیر لازم وقت صرف نمی کنند.
*ابهام را دوست ندارند. حوصله گوش دادن به جزییات غیر لازم را ندارند.
*دوست دارند مسایل را حل و فصل کنند. ترجیح می دهند مسایل را به شکلی منظم و بر اساس نظم ترتیب حل و فصل نمایند.
*تمایل دارند از کناره رویه و مقررات عبور کنند و به نتیجه برسند.
*به اعتقاد آنها مقامات و سلسله مراتب در سازمان های کاری ضرورتی ندارند و در برابر آنها به شدت مقاوم هستند .
*از سرپرستی کردن و سرپرستی شدن دل خوشی ندارند .
*ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند ، مگر آنکه کسی باشد که توانمندی اش به مراتب از آنها بیشتر باشد تا تمایل به همکاری با او را نشان دهند.
*ترجیح می دهند در بحران آرام باشند.
*می توانند با ابزار به راحتی کار کنند .
*در زمینه های مورد علاقه به جزییات بها می دهند. می توانند به سرعت از داده های آماری به طور منطقی سود بجویند.
*اگر کارشان با چالش پیوسته روبه رو نباشد از آن مکدر می شوند.
عناوین شغلی
*ویراستار ، سردبیر
*نجار
*مربی ، آموزش دهنده
*برنامه نویس کامپیوتر
*کارگر ساختمانی
*دستیار دندانپزشک و پزشک
*اقتصادان
*مهندس
*زراع
*مامور آتش نشانی
*زیست شناسی
*مکانیک
*مامور ارتش
*دستیار وکیل
*دستیار پزشک
*افسر پلیس
*کار گاه خصوصی
*تعمیرات چی
*تحلیل گر امنیتی
*فلز کار
*تکنیسین
*اپراتور حمل و نقل
ارتباط با دیگران
*نیاز چندانی به صحبت کردن و اجتماعی شدن ندارد. بیش تر ترجیح می دهند با عمل خود و نه صحبت، ارتباط بر قرار سازند.
*عشق خود را به طور عملی نشان می دهند. آنها با کمک کردن ، لطف کردن و حل کردن مسایل دیگران توجه خود را به آنها نشان می دهند.
*در برابر الزامات ، وظایف یا قول قرار ها مقاومت نشان می دهند.
*دوست دارند با اشخاصی صرف وقت کنند که با علایق آنها سهیم باشند و یا به آنها آزادی عمل بدهند که مطابق خواسته های خود عمل کنند.
*اغلب تنها هستند اما با اشخاصی که برای آنها مهم هستند بسیار صمیمی و وفادارند.
*می توانند غیر قابل پیش بینی باشند.
*ممکن است در زمینه مهارت های میان فردی با دشواری هایی روبه رو باشند.
*می توانند انتقاد کننده به نظر برسند. زیرا به منطق و واقعیت ها توجه خاص دارند.
اوقات فراقت
ISTP ها از فعالیت های خطر ناک و پر اضطراب مانند مسابقات اسب دوانی ، گلایدینگ ، صخره پیمایی ، اسکی یا موج سواری لذت می برند . بسیاری از آنها از راه کارهای رقابت آمیز استقبال می نمایند. آنها دوست ندارند که تکدر خاطر پیدا کنند و کسل شوند. آنها نقاطی را که دوست نداشته باشند به حال خود رها می کنند اما نقاطی را که دوست دارند ، به شدت مرتب و منظم می کنند.
پیشنهاد
*تنها به نتایج فردی فکر نکنید به هدف های بلند مدت تر هم بها بدهید.
*به این توجه کنید که نقطه نظرهای دیگران می تواند امکاناتی فراهم آورد که تا کنون به آن فکر نکرده بودید.
*به این فکر کنید که هر کس کاری را به شکلی انجام می دهد. راه های ساختار دادن به زندگی بسیار متعدد و متنوع است . به فراسوی اندیشه سیاه و سفید دیدن بروید.
*قبل از اینکه اختلاف نظرهای خود را با دیگران مطرح کنید به وجود توافقی که با آنها دارید اشاره نمایید.
*به نکات خوب دیگران اشاره کنید. تنها در مقام اصلاح دیگران نباشید. در صورت امکان از آنها تقدیر و تحسین کنید.
*گهگاه حرف های محبت آمیز بزنید. بگذارید دیگران بدانند که آنها را هم برای شما مهم هستند.
*برای روابط مهم خود وقت کافی در نظر بگیرید.
*بیاموزید که احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید. در برقراری ارتباط گشوده تر باشید. نظرات خود را به لحن آشکارتری مطرح سازید.
*به جنبه های قوت خود توجه داشته باشید و قدر آنهارا بدانید - منطقی بودن ، خود به خودی داشتن ، عملی بودن ، مستقل بودن ، ماجراجو بودن ، عینی بودن ، واقع بین بودن و پر انرژی بودن.