16/02/1397 - سایت ایران ذهن کد باز می شود OpenSource

بعد از نزدیک به 10 سال که از نگهداری سایت ایران ذهن می گذرد، تصمیم بر آن شد که برنامه سایت بصورت کد باز (Open Source) در اختیار همه علاقمندان قرار گیرد.

تیم ایران ذهن معتقد است با انجام این کار ادامه حیات سایت تضمین شده و امکان مشارکت عمومی بیشتری مهیا می شود.

سورس کد برنامه در چند مرحله در سایت گیت هاب (GitHub)به اشتراک گذاشته می شود.

دریافت سورس کد برنامه