* شما می توانید روابط بین تیپ های مختلف را بر اساس الگوی سوشینیکس   دریابید.
* کلیه روابط بر اساس نظریه های روانشناسی و ترکیب سیستم میرز - بریگز  بوده  و صد در صد تضمین شده نیستند .
* بهترین روابط برای  ازدواج ، همکاری و دوستی طولانی مدت به ترتیب  همزاد ، همانند ، فعالیت و آینه هستند . 
تیپ 1 تیپ 2